ตารางคะแนน
อันดับ สโมสร ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย คะแนน
1 พีทีที ระยอง 9 2 3 36 19 8 3 3 18 13 28 17 5 6 54 32 56
2 ตราด เอฟซี 11 3 0 32 9 4 6 4 19 23 28 15 9 4 51 32 54
3 เชียงใหม่ เอฟซี 8 5 1 23 13 5 6 3 22 18 28 13 11 4 45 31 50
4 ขอนแก่น เอฟซี 11 2 1 31 8 3 5 6 21 22 28 14 7 7 52 30 49
5 หนองบัวพิชญ เอฟซี 9 4 1 21 8 3 5 6 11 17 28 12 9 7 32 25 45
6 อุดรธานี เอฟซี 6 4 4 21 15 3 3 8 12 20 28 9 7 12 33 35 34
7 อาร์มี่ ยูไนเต็ด 5 7 2 23 21 2 6 6 15 20 28 7 13 8 38 41 34
8 ลำปาง เอฟซี 6 6 2 18 13 2 4 8 14 22 28 8 10 10 32 35 34
9 ศรีสะเกษ เอฟซี 8 4 2 22 15 0 6 8 7 17 28 8 10 10 29 32 34
10 สมุทรสาคร เอฟซี 6 5 3 19 18 2 5 7 15 28 28 8 10 10 34 46 34
11 ระยอง เอฟซี 4 5 5 11 15 4 4 6 21 20 28 8 9 11 32 35 33
12 ไทยฮอนด้า เอฟซี 6 5 3 20 17 2 3 9 12 22 28 8 8 12 32 39 32
13 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 7 2 5 21 15 1 2 11 13 34 28 8 4 16 34 49 28
14 กระบี่ เอฟซี 6 2 6 13 15 1 3 10 13 34 28 7 5 16 26 49 26
15 อ่างทอง เอฟซี 4 7 3 26 25 1 2 11 13 27 28 5 9 14 39 52 24
1. พีทีที ระยอง
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 9 2 3 36 19
นอกบ้าน 8 3 3 18 13
ผลรวม 28 17 5 6 54 32 56
2. ตราด เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 11 3 0 32 9
นอกบ้าน 4 6 4 19 23
ผลรวม 28 15 9 4 51 32 54
3. เชียงใหม่ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 8 5 1 23 13
นอกบ้าน 5 6 3 22 18
ผลรวม 28 13 11 4 45 31 50
4. ขอนแก่น เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 11 2 1 31 8
นอกบ้าน 3 5 6 21 22
ผลรวม 28 14 7 7 52 30 49
5. หนองบัวพิชญ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 9 4 1 21 8
นอกบ้าน 3 5 6 11 17
ผลรวม 28 12 9 7 32 25 45
6. อุดรธานี เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 6 4 4 21 15
นอกบ้าน 3 3 8 12 20
ผลรวม 28 9 7 12 33 35 34
7. อาร์มี่ ยูไนเต็ด
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 5 7 2 23 21
นอกบ้าน 2 6 6 15 20
ผลรวม 28 7 13 8 38 41 34
8. ลำปาง เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 6 6 2 18 13
นอกบ้าน 2 4 8 14 22
ผลรวม 28 8 10 10 32 35 34
9. ศรีสะเกษ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 8 4 2 22 15
นอกบ้าน 0 6 8 7 17
ผลรวม 28 8 10 10 29 32 34
10. สมุทรสาคร เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 6 5 3 19 18
นอกบ้าน 2 5 7 15 28
ผลรวม 28 8 10 10 34 46 34
11. ระยอง เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 4 5 5 11 15
นอกบ้าน 4 4 6 21 20
ผลรวม 28 8 9 11 32 35 33
12. ไทยฮอนด้า เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 6 5 3 20 17
นอกบ้าน 2 3 9 12 22
ผลรวม 28 8 8 12 32 39 32
13. เกษตรศาสตร์ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 7 2 5 21 15
นอกบ้าน 1 2 11 13 34
ผลรวม 28 8 4 16 34 49 28
14. กระบี่ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 6 2 6 13 15
นอกบ้าน 1 3 10 13 34
ผลรวม 28 7 5 16 26 49 26
15. อ่างทอง เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 4 7 3 26 25
นอกบ้าน 1 2 11 13 27
ผลรวม 28 5 9 14 39 52 24