ตารางคะแนน
อันดับ สโมสร ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย คะแนน
1 อาร์มี่ ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 เอ็มโอเอฟ ศุลกากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ราชนาวี เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 หนองบัวพิชญ เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 สมุทรสาคร เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 อุบล ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 อุดรธานี เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ขอนแก่น เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ลำปาง เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ศรีสะเกษ เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ไทยฮอนด้า เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 โปลิศ เทโร เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ระยอง เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 อยุธยา ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. อาร์มี่ ยูไนเต็ด
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
2. เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
3. เอ็มโอเอฟ ศุลกากร
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
4. ราชนาวี เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
5. หนองบัวพิชญ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
6. สมุทรสาคร เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
7. เกษตรศาสตร์ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
8. อุบล ยูไนเต็ด
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
9. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
10. แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
11. อุดรธานี เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
12. ขอนแก่น เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
13. ลำปาง เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
14. ศรีสะเกษ เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
15. ไทยฮอนด้า เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
16. โปลิศ เทโร เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
17. ระยอง เอฟซี
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0
18. อยุธยา ยูไนเต็ด
ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง คะแนน
ในบ้าน 0 0 0 0 0
นอกบ้าน 0 0 0 0 0
ผลรวม 0 0 0 0 0 0 0